Sony Alpha Vietnam
Just another WordPress.com weblog

Bảng báo giá mới cho ống kính Alpha chính hãng

Sony Việt Nam công bố mức giá mới cho một số dòng ống kính Alpha kể từ ngày 1/11/2009 hoặc từ khi đợt hàng mới bắt đầu nhập về. Trên thực tế, đã có một số ống kính đã tăng giá so với thời điểm cuối năm 2008.

.

SAL1680Z: tăng từ 12,490,000 đồng lên 13,490,000 đồng
SAL50F14: tăng từ 6,000,000 đồng lên 6,590,000 đồng

.

Sau ngày 1/11/2009, Sony Việt Nam bắt đầu áp dụng mức giá mới cho các ống kính sau

SAL2470Z      tăng từ 27,990,000 đồng lên 31,990,000 đồng
SAL135F18Z  tăng từ 24.490.000 đồng lên 26,990,000 đồng
SAL85F14Z    tăng từ 22.990.000 đồng lên 24,990,000 đồng
SAL35F14G    tăng từ 24.490.000 đồng lên 26,990,000 đồng
SAL70200G   tăng từ 29.990.000 đồng lên 33,990,000 đồng
SAL1118          tăng từ 10.990.000 đồng lên 11,990,000 đồng
SAL18200      tăng từ 7.990.000 đồng lên   8,990,000 đồng
SAL16105       tăng từ 8.990.000 đồng lên   9,690,000 đồng
SAL16F28      tăng từ 13.190.000 đồng lên  14,690,000 đồng
SAL20F28      tăng từ 9.490.000 đồng lên   9,990,000 đồng
SAL100M28  tăng từ 11.690.000 đồng lên  13,490,000 đồng
SAL135F28    tăng từ 19.490.000 đồng lên  21,990,000 đồng
SAL500F80   tăng từ 12.190.000 đồng lên  13,990,000 đồng

Như vậy, mức giá tăng cao nhất cho ống kính SAL2470Z là 4 triệu đồng, các ống kính còn lại tăng trung bình từ 700,000 đồng đến 2 triệu.

Chi tiết thông tin về ống kính của Sony tại website Sony Việt Nam: http://www.sony.com.vn/productcategory/dslr-camera-lens

Advertisements

No Responses to “Bảng báo giá mới cho ống kính Alpha chính hãng”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: