Sony Alpha Vietnam
Just another WordPress.com weblog

Posts Tagged ‘Giới thiệu

Lời nói đầu – First Introduction

October 22, 2009

Cũng như nhiều hội nhóm nhiếp ảnh khác tại Việt Nam, hội Sony/Minolta đang từng bước phát triển là thu thập thêm nhiều thành viên hơn sử dụng và sở hữu dòng máy ảnh Sony Alpha tại Việt Nam. Like many another photography group or club in Viet Nam, Sony/Minolta Club is gradually developing and […]